Kommune

IPORTALEN – KOMMUNE

Et af iportalens nyere værktøjer er iportalen kommune, der er tænkt som et enkelt værktøj for medarbejdere, der er placeret centralt i en organisation, en kommune og har brug for en nem måde at kunne tilgå oplysninger omkring kommunens enheder, institutioner. Det er med iportalen kommune muligt, at læse data fra de institutioner, der er i kommunen. Det vil sige, at det er muligt at få et overblik over kommunens institutioner, at udtrække statistiske data fra hver enkelt institution og/eller flere institutioner.

Der kan trækkes oversigter over:

  • fremmøde
  • sygefravær
  • fridags-/ferie-fravær
  • belægningsgrad